Jak pomoci?

 

Předem děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za pomoc, díky které můžeme podporovat osoby s autismem.

Pomoc může být dvojí podoby:

1. Věcný dar - je vhodné předem se domluvit se spolkem PROAUT, co se snažíme konkrétního získat pro podporu osob s autismem

2. Finanční pomoc - příspěvky je možno spolku posílat následujícím způsobem:

* bankovním převodem na číslo účtu 2900276271/2010

* poštovní poukázkou: Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o spolku: PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem , Celní 16/4, 639 00 Brno

Finanční dar také může být také účelově vázaný na konkrétní věc, školní potřebu apod. – je vhodné předem se domluvit se spolkem PROAUT, co se snažíme konkrétního získat pro podporu osob s autismem.

Dárci, kteří přispějí finančním darem spolku PROAUT, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

* Fyzické osoby

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

* Právnické osoby

Od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni

nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)

Pro vydání potvrzení o přijatém finančním daru uveďte, prosím, následující údaje:

- poukázaná částka v Kč - datum převodu - jméno a adresa osoby nebo název a sídlo firmy, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru