AUTISMUS ANEB CO SI POČÍT PO STANOVENÍ DIAGNÓZY

AUTISMUS ANEB CO SI POČÍT PO STANOVENÍ DIAGNÓZY

PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem zve rodiče dětí na přednášku o poruchách autistického spektra (PAS) zaměřenou na podání základních informací: podezření na autismus, kdo autismus diagnostikuje, co dělat po stanovení diagnózy, možnosti předškolního a školního vzdělávání.

Vše doplněné o důležité informace a kontakty na odborníky, kontakty na organizace věnující se osobám s PAS v regionu, ukázky pomůcek a možnosti jejich získání a výroby, vhodné publikace aj. Přednáška má za cíl poskytnout rodičům základní orientaci v problému PAS a nasměřovat je k odborníkům, kteří jim mohou pomoci.

Termín: 4. 11. 2014 v 18:30 hod / Místo: Brána k dětem, Orlí 17, Brno / Vstupné: 130,-

Délka přednášky: 1,5 - 2hodiny

Přednášející: Mgr. Klára Geislerová - speciální pedagog na Základní škole, Brno, Štolcova 16, kde jsou vzděláváni výhradně žáci s poruchami autistického spektra. Od počátku pedagogické praxe se detailně věnuje problematice nácviku funkční komunikace u žáků s autismem. Dále se ve své praxi zaměřuje na nácvik sebeobslužných a domácích prací a nácvik funkčních dovedností z oblasti trivia. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro pedagogy pracující se žáky s autismem ve speciálním školství i v hlavním vzdělávacím proudu.

Zváni jsou i studenti speciální pedagogiky a další zájemci, kteří se o danou problematiku zajímají.

V případě zájmu si prosím rezervujte místo do 31. 10. 2014 ZDE

Kapacita míst omezena!