DĚKUJEME BIBBY LINE GROUP ZA ŠTĚDRÉ PŘÍSPĚVKY

Spolek Proaut děkuje za finanční podporu BIBBY LINE GROUP.

 

Velice si vážíme pravidelné podpory a bude moc rádi za její pokračování.

 

Ještě jednou díky

Spolek Proaut