DĚKUJEME FIRMĚ NXP ZA SPOLUPRÁCI

DĚKUJEME FIRMĚ NXP ZA SPOLUPRÁCI

Spolek Proaut děkuje firmě NXP za spolupráci, kdy firma NXP poskytla  téměř 25 tisíc korun na vybavení cvičené kuchyně do školy pro žáky s autismem. Níže přikládáme několik fotografií nového vybavení nakoupeného z těchto finančních prostředků.

Dále bychom chtěli velice poděkovat za pomoc ze strany zaměstnanců firmy NXP, kteří zrenovovali vchodovou bránu u nově zrekonstruovaní školní budovy základní školy pro žáky s autismem ve Štolcově ulici.

Zaměstnanci NXP celou bránu obrousili a následně provedli několik vrstev nátěru. Dále také obrousili a natřeli dřevěné desky určené pro oddělování jednotlivých šaten pro žáky školy. Níže přikládáme několik fotografií z této akce.