DĚKUJEME FIRMĚ NXP ZA SPOLUPRÁCI

Spolek Proaut děkuje firmě NXP za spolupráci, kdy firma NXP poskytla  téměř 25 tisíc korun na vybavení cvičené kuchyně do školy pro žáky s autismem. Níže přikládáme několik fotografií nového vybavení nakoupeného z těchto finančních prostředků.

Dále bychom chtěli velice poděkovat za pomoc ze strany zaměstnanců firmy NXP, kteří zrenovovali vchodovou bránu u nově zrekonstruovaní školní budovy základní školy pro žáky s autismem ve Štolcově ulici.

Zaměstnanci NXP celou bránu obrousili a následně provedli několik vrstev nátěru. Dále také obrousili a natřeli dřevěné desky určené pro oddělování jednotlivých šaten pro žáky školy. Níže přikládáme několik fotografií z této akce.