Pomozte dětem - osobní asistence

Pomozte dětem - osobní asistence

Asistent pro Honzíka - podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

Naše občanské sdružení PROAUT se věnuje pomoci lidem s autismem na území celého Jihomoravského kraje. V rámci 15. ročníku sbírky Pomozte
dětem jsme uspěli s individuálním projektem Asistent pro Honzíka. Cílem projektu je zabezpečení osobního asistenta pro Honzíka, který navštěvuje ZŠ pro žáky s autismem, Štolcova 16 v Brně. Honzíkův zdravotní stav je velmi vážný a finanční prostředky ve výši 35.000 Kč pomohou Honzíkově rodině zabezpečit osobního asistenta, který pomůže s péčí o Honzíka zejména při cestě do a ze školy, při vycházkách a při péči v domácím prostředí. Osobního asistenta pro Honzíka jsme zabezpečili ve spolupráci se sdružením Domov pro mne. Projekt Asistent pro Honzíka trvá od března 2014 do února 2015.

Děkujeme NROS za podporu!