Stante se Ježíškem 3

Stante se Ježíškem 3

Dostáváte rádi dárky? A znáte ten skvělý pocit, když se Vám podaří obdarovat někoho dárkem, který si přál? Pak určitě víte, že je to mnohokrát lepší než dárky dostávat. Nyní máte možnost opět zažít ten pocit a zároveň udělat dobrou věc, která Vás v tento zimní čas zahřeje na srdci.

STAŇTE SE JEŽÍŠKEM A DARUJTE VÁNOČNÍ DÁREK ŽÁKŮM S AUTISMEM ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, ŠTOLCOVA, P. O.!

Proč obdarovávat právě děti s autismem? Vánočními dárky pro všechny děti jsou především různé hry a hračky. Děti s autismem mají ale mimo jiné problémy se smysluplným trávením volného času, kterému se musí učit. Bohužel mnoho her, které by jim vyhovovaly, na trhu není, proto musí pedagogové hry sami tvořit a vymýšlet, k čemuž potřebují různé materiály, jež obsahuje AutiBalíček - jeden z možných darů. Občas některé hry vyhovují, nebo je pedagogové mírně upraví pro konkrétní dítě, a to se tak učí hrát si a trávit volný čas – i takové hry a hračky jsou v seznamu dárků. Děti s autismem se také musí učit správně odpočívat, aby měly sílu a energii na vzdělávací činnost, proto je mnoho darů relaxačních. V neposlední řadě také mnoho dárků slouží k motivaci dětí k jakýmkoliv výkonům, ať je to samotné učení, ale i např. sebeobslužné činnosti. Díky předmětům, které děti motivují, jsou děti úspěšné ve vzdělávacím procesu a zvyšuje se tak celkově jejich kvalita života. A protože se jedná o dárky pro děti ze školy, jsou některé dárky také přímo vzdělávacími hrami, hračkami a zážitky.

A jak na to? Je to jednoduché – kliknutím na tento odkaz se dostanete k seznamu dárků, které si přejí děti s autismem ze ZŠ na Štolcově ulici v Brně. Dárky jsou různé cenové relace, tudíž vybrat si může každý Ježíšek. Pro ilustraci je u každého dárku uveden odkaz na e-shop i s cenou, nicméně tento e-shop slouží pouze ke konkretizaci daného dárku, samotný dárek můžete objednat či zakoupit jinde. Po zakliknutí daru/darů vyplníte další kroky v „objednávkovém“ formuláři, a pak už zbývá jen přímá „Ježíškovská činnost“. Zakliknutím daru zároveň ostatní Ježíšci vidí, co už jiný Ježíšek pořídil.

A jak daný dárek doručíte dětem? Vyberte si ze 4 možností, která Vám nejvíce vyhovuje:

a) v seznamu zakliknete daný dárek, kterým děti obdarujete, zakoupíte jej a necháte zaslat přímo na adresu školy: Základní škola Brno, Štolcova, p. o., Štolcova 301/16, 618 00 Brno – heslo na balíku: VÁNOČNÍ DÁREK.

b) v seznamu zakliknete daný dárek, kterým chcete děti obdarovat a spolku zašlete finanční obnos na daný dárek na transparentní účet spolku PROAUT (č. ú. 2900276271/2010, VS 241215). Částku prosím navyšte o 50 Kč na poštovné (v případě, že kupujete více dárků, tak prosíme pro každý dárek, budou-li pocházet z různých e-shopů). Zároveň Vás prosíme o odeslání financí na náš účet do dvou dnů od zakliknutí dárků v seznamu, neboť delší časový úsek způsobuje problémy v objednávání a shánění dárků, které jsou těsně před Vánocemi vyprodané. Jako zprávu pro příjemce napište své jméno a název daru. PROAUT sám dárek zakoupí a doručí jej dětem.

c) jste-li z Brna, je možné donést dar/dary přímo do školy. Pokud Vám tato možnost vyhovuje, zakliknete vybraný dárek v seznamu a následně vyberete možnost, že doručíte dárek osobně přímo do školy po předchozí domluvě – my se s Vámi spojíme a domluvíme konkrétní den a čas převzetí.

d) v seznamu zakliknete „AutiBalíček“ - tento balíček zakoupí spolek PROAUT z celé částky, která se mu na tento účel sejde. Tento balíček bude obsahovat materiály potřebné k výrobě individualizovaných pomůcek pro žáky s autismem (laminovací fólie, samolepící suchý zip, lepidla, nůžky, oboustranné lepící pásky, pastelky aj.). Výše finančního obnosu na „AutiBalíček“ je individuální – výši napíšete v „objednávkovém“ formuláři, částku zašlete na transparentní účet 2900276271/2010, VS 241215.

Máte-li zájem o darovací smlouvu se spolkem PROAUT, zaklikněte tuto možnost v „objednávkovém“ formuláři, smlouva Vám bude zaslána elektronicky – vy vyplníte zbývající údaje, 2x vytisknete a podepsané zašlete buď s darem, či v případě zaslání financí zašlete poštou na adresu spolku PROAUT (v kontaktech) – obratem Vám bude zaslána 1 verze podepsaná předsedou spolku PROAUT.

Po projití „objednávkového“ formuláře Vám přijde potvrzovací mail a o obdržení dárku budete také informování prostřednictvím mailu.

Pokud dárek či účelově vázanou finanční částku neobdržíme do 5 pracovních dnů od zaškrtnutí v „objednávkovém“ formuláři, bude tento dar opět uvolněn k výběru pro jiné Ježíšky.

PROSÍME VÁS O VČASNÉ OBJEDNÁVKY, A TO DO 5. 12., NEBOŤ TĚSNĚ PŘED VÁNOCEMI UŽ JE MNOHO DÁRKŮ VYKOUPENÝCH!!!!

Všechny dary budou před Vánocemi předány dětem ze ZŠ Brno, Štolcova, p. o. a s ředitelem školy bude podepsána darovací smlouva. Samozřejmostí je ochrana Vašich osobních údajů a jejich použití jen Radou spolku PROAUT pro účely akce Staňte se Ježíškem 3!

Všem Ježíškům budeme chtít poděkovat veřejně na webu našeho spolku, proto prosím zvolte možnost, zda chcete/nechcete, aby vaše jméno (název firmy) bylo uvedeno u akce Staňte se Ježíškem 3.

 

Jménem dětí s autismem ze ZŠ Brno, Štolcova, p. o. děkujeme všem Ježíškům!