Úspěšné ukončení realizace projektu

Úspěšné  ukončení realizace projektu

V únoru jsme úspěšně ukončili realizaci projektu Asistent pro Honzíka podpořeného z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Tento projekt běžel po dobu 12 měsíců, během nichž došlo k vyčerpání celého nadačního příspěvku ve výši 35.000,-. Příspěvek byl poskytnut v plné výši na poskytování asistenčních služeb Honzíkovi, žáku naší školy na Štolcově 16 v Brně. Za uvedenou částku bylo poskytnuto 370 hodin asistence. Asistenční služby poskytovalo o. s. Domov pro mne. Rodina Honzíka byla velice ráda, že jim bylo takto pomoženo.

Fotka ukazuje, jak si Honzík v létě s asistenty užíval