Velikonoční jarmark se opět povedl! Moc děkujeme Černovickému sdružení za spolupráci a organizaci akce!

Po loňské výborné zkušenosti s Černovickým sdružením se i letos uskutečnil Velikonoční jarmark. Za krásného počasí dorazilo do školy na Charbulově mnoho dětí i dospělých! Dobrovolné vstupné, nákup dárkových předmětů od žáků několika černovických škol a další příspěvky vynesly krásnou částku přibližně 14 500 korun, kterou získal náš spolek Proaut. O tom, jak částku využijeme ve prospěch osob s poruchou autistického spektra vás budeme informovat.

O tom, jak celý den proběhl, se můžete podívat v naší fotogalerii.

Děkujeme za Vaši štědrost, všem dobrovolníkům za realizaci akce, a především Černovickému sdružení, že to celé zorganizovalo!

Přejeme poklidné prožití Velikonoc.