Zahradní prvky na školní budově Brno Štolcova

Díky Vaší štědrosti a podpoře pořídil spolek PROAUT krásné zahradní prvky pro trávení volného času žákům Mateřské školy a základní školy Brno, Štolcova, příspěvkové organizaci, a to konkrétně na budovu na ulici Štolcova.

 

Celková cena těchto herních prvků činila: 94.590,-

 

Na uhrazení byly použity finance z běžného účtu a také finanční prostředky z akce Staňte se Ježíškem 7, které byly určeny na akce, jež není v současné době (šíření viru COVID 19) možné realizovat (výlety apod.).

Co se týče herních prvků, tak není zahrada na Štolcově ulici kompletní, tudíž je v plánu její další dovybavení. Budeme velice rádi, pokud nám Vaší štědrostí dopomůžete, a to v rámci akce Staňte se Ježíškem 8, která startuje 1. 11. 2020.

Během léta se také pořídilo z veřejné sbírky vybavení nábytkem (skříně, regály, sedací vaky a další potřebné věci) do tříd na obou školních budovách (Štolcova a Lomená).

 

Celková hodnota tohoto vybavení činila: 59.059,-.

 

Děkujeme za Vaši podporu a štědrost

Vaše rada spolku Proaut